Gabinet psychologa, doradcy zawodowego „Latarnik” w Wieliczce

W moim gabinecie oferuję usługi z zakresu wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców, a także nauczycieli.

Moim celem jest:

  • podejmowanie działań wspierających pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży, redukowanie deficytów, pomoc w przezwyciężaniu trudności w procesie uczenia się, a także problemów emocjonalno-społecznych,
  • psychoedukacja, propagowanie wiedzy psychologicznej wśród rodziców oraz nauczycieli, co pomoże w rozumieniu problemów dzieci i młodzieży, a tym samym dostosowaniu odpowiednich oddziaływań do ich potrzeb i możliwości,
  • pomoc młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego.

W przypadku każdej osoby korzystającej z mojej pomocy poszukuję takich form współpracy, które są dostosowane do jej indywidualnych potrzeb i specyfiki problemów.