Psycholog, socjolog, doradca zawodowy z przygotowaniem pedagogicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Krakowskim Stowarzyszeniem „Ocalić Szansę”, ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” , Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur”. Przez ostatnie prawie 10 lat pracowałam w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce, a obecnie w szkole podstawowej.

Realizowałam projekty unijne i działania związane z poradnictwem zawodowym – „Azymut kariery edukacyjno – zawodowej”, „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Jestem współautorką programu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Poradnictwo Kariery w Gimnazjum”, „PK czyli Początek Kariery”. Realizowałam szkolenia i prelekcje dla doradców zawodowych, rad pedagogicznych oraz rodziców.

Jako psycholog – doradca zawodowy wspieram dzieci (uczniów starszych klas szkół podstawowych) młodzież (uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz osoby dorosłe (studentów) w diagnozie swojego potencjału (cech charakteru, osobowości, umiejętności, predyspozycji zawodowych, uzdolnień, zainteresowań) w planowaniu kierunku dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w taki sposób, aby pomóc im nie tylko w wyborze zawodu czy szkoły, ale także w odnalezieniu swoich mocnych stron, poznaniu siebie. Pomagam zrobić „pierwszy krok” w dorosłe życie, które wymaga podjęcia trudnej decyzji. Decyzji trudnej nie tylko dla dziecka, ale też dla rodzica, który jest zatroskany o przyszłość swojego dziecka. Moja dotychczasowa praca z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami pokazała jak ważny jest nie tylko wybór ścieżki edukacyjnej, ale praca nad samooceną dziecka i wiarą w swoje możliwości. Wielu uczniów do wyboru szkoły podchodzi z dużym lękiem, obawą, niepewnością. Często brakuje im motywacji do nauki, do rozwijania zainteresowań, do podjęcia jakichkolwiek decyzji.

Nowym obszarem mojej pracy jest wspieranie dzieci, które niedawno wróciły z zagranicy oraz dzieci, których rodzice są cudzoziemcami. Często jest im bardzo trudno odnaleźć się w nowym i nieznanym dla nich systemie edukacji, środowisku szkolnym, wymagają więc szczególnego wsparcia.

Specjalizuję się również w pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) z dziećmi i młodzieżą z problemami w koncentracji, motywacji do nauki, samooceny i samoakceptacji mających trudności w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym, oraz z zaburzeniami lękowym.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i doświadczenie zdobyte na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Ukończyłam między innymi kursy i szkolenia:

  • Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym (160h)
  • Trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
  • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i podstawy terapii
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 

Kontakt: elzbieta.kopytek@cwplatarnik.pl